เลขที่ อาคารเวิลด์เมดิก ซ.รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์  0-2949-7816-20
โทรสาร   0-2949-7816-20 ต่อ 14
 

Call Center: 0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedic.com/www.worldmedic.co.th

 
Sales Service & Support:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14

Support on Holidays:

MB1: 085-199-2291 (Staff): SMS Available
MB2: 085-121-4151 (Staff):
SMS Available
MB3: 085-076-2828 (Staff):
SMS Available
MB4: 081-825-3501 (Staff):
SMS Available
MB5: 080-06-00851 (Staff):
SMS Available
 

 

E-mail: Sales@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Call Center : 0-2949-7806

 
Business Coordinator:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14

E-mail: Software_admin@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20
Ext. 11-13
 
Sales Support:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: software_admin@worldmedic.com
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
 
Technical Support:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 13,17
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail:  support@worldmedic.com
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 13,17
 
Care Center: http://www.carecenter.worldmedic.com
 
Global Contact:

WorldMedic Corporation Inc.
No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1 Ramindra Rd.Kannayao  Bangkok 10230 Thailand.

 

Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center
:  0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedic.com/ www.worldmedic.co.th

   
 
Untitled Document
หน้าหลัก | ที่มา | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | การสนุบสนุน | ระยะเวลา | ความร่วมมือ | ติดต่อเรา
© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2020