1. ให้การสนับสนุนแบบต่อเนื่อง
  2. ให้การสนับสนุนแบบครั้งแรก และส่งมอบ
  3. ให้การสนับสนุนแบบให้คำปรึกษา และ อบรม
  4. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านทุน จากองค์กรต่างๆ ที่เกียวข้อง

 

 

 

 

 
Untitled Document
หน้าหลัก | ที่มา | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | การสนุบสนุน | ระยะเวลา | ความร่วมมือ | ติดต่อเรา
© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2020