การสนับสนุนขึ้นกับลักษณะของโครงการ บางโครงการได้ทำต่อเนื่องมาแล้วกว่า 7 ปี  บางโครงการช่วยเหลือในเบื้องต้นและมอบให้กับองค์กรไปบริหารจัดการต่อ  และเข้าช่วยเหลือให้คำปรึกษาเป้นครั้งคราว

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document
หน้าหลัก | ที่มา | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | การสนุบสนุน | ระยะเวลา | ความร่วมมือ | ติดต่อเรา
© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2020